Sopranen

Nienke Anbeek
Boudien Bakker
Yolande Couweleers
Nelleke Fledderus
Christa Fortunati
Aukje de Graaf
Hinke Haanstra
Jaqueline de Jong
Marleen Kinzel
Alma Littooy
Margriet Metz
Jokelien Miedema
Laura van der Ploeg
Liesbeth Schwerzel
Judith Switters
Joukje Telgenhof
Annelies Tichelaar
Sjoukje van der Velde
Margot Visser-Bochane
Hettie van der Weij

Alten

Daisy Bergsma
Afke Burghgraef
Anneke Faber
Ria Fennema
Martine Folkersma-Brouwer
Sita Keegstra
Frederike Laansma 
Nynke Stallinga
Hennie Travaille
Peta Twijnstra
Annet Vellinga
Janet Wassenaar
Jenny Weerstra
Afke Wijngaarden 
Christine Wisse

Opus 9

Het koor van Opus 9 is samengesteld uit geschoolde amateurs, voornamelijk uit het noorden van het land. Het koor bestaat uit 58 zangers en zangeressen. Begin maart 2018 hebben zij de bladmuziek ontvangen.

Het koor komt op 2 juni 2018 voor het eerst bij elkaar.

Tenoren

Frits Deubel
Harke Doede Douma 
Doede Douma 
Dorus Drost
Egbert van Hes
Albertus de Jong
Kees Moltmaker
Rein Smilde
Oeds Wijnsma
Willem Wouda

Bassen

Siem Akkerman
Jan van Dijk
Loek Fortunati
Frits Heidinga
Eelke Heidinga
Bert van Oosten
Simon Samplonius
Rinse Tichelaar
Jan Veen
Jacob Vellinga
Onno Visser
Jan Visser

Wetterkrite 47, 9084 DNĀ  Goutum | 06 81 44 42 95 | info@koorprojektopus.nl | NL 40 RABO 0131 8510 47

2018 © ZeeDesign